Amazonite Stretch Bracelet

$ 18.00

8mm amazonite bead stretch bracelet.